Představujeme vám

první ročník

participativního rozpočtu

města Lysá nad Labem

Co je to participativní rozpočet?

Město Lysá nad Labem v těchto dnech spouští první ročník tzv. participativního rozpočtu.

 

Každý z Vás má možnost zpracovat a předložit návrh projektu, který zkvalitní život v našem městě. Může jít například o doplnění laviček, zeleně, výstavbu altánku nebo veřejného grilu. Další možností může být třeba vytvoření uměleckého díla na už existující stavbě / prostranství, které bude připomínat významnou osobnost nebo událost spojenou s naším městem. Stejně tak mohou návrhy obsahovat opravy městského mobiliáře a další. U vašich návrhů posoudí komise, zda splňují příslušné parametry stanovené v pravidlech participativního rozpočtu a ve finále všichni občané, kteří budou mít zájem, rozhodnou svým hlasováním o tom, které projekty v jejich očích přinesou městu největší užitek a ty pak zrealizujeme.

 

Z rozpočtu města je vyhrazena pro tento ročník částka 500 000 korun, kterou na realizaci vítězných návrhů poskytneme. Již v okamžiku plánování a podávání návrhů je nutné počítat s maximální hodnotou jednoho projektu a stejně tak jeho umístěním na pozemku patřícímu městu a nepředkládat tak neproveditelné návrhy.

 

Výhodou celé akce je, že se každý z vás může přímo podílet na tom, co nového v našem městě vznikne a zlepší život.

Celé znění pravidel a podmínky pro přihlašování projektů do letošního ročníku participativního rozpočtu naleznete zde:

Zobrazit pravidla

Chci přihlásit projekt

Projekty, bylo možné přihlašovat do 20. března 2022.

Zde brzy najdete bližší informace k projektům podpořeným v nultém ročníku participativního rozpočtu

Nejste si něčím jistí?

Potřebujete se zeptat například, zda je pozemek, na kterém byste projekt chtěli realizovat ve vlastnictví města, nebo nám potřebujete zaslat jiný/větší soubor, než jaký umožňuje formulář? Napište nám na email: prolysou@mestolysa.cz